BDMS

BDMS

ลูกค้า

BDMS

ภาษา

ไทย, English

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

30 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

เว็บไซต์สำหรับทำแบบสอบถาม และเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในเครือ BDMS เท่านั้น

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • ระบบสมาชิก
  • กลุ่มผู้ใช้งานที่ต่างกันออกไป
  • ระบบ Survey
  • ระบบ E-Learning
  • ระบบ Quiz
  • Report จากการเรียนผ่านสื่อด้วยตนเอง