D-Care

D-Care Messenger

ลูกค้า

1577 Home Shopping

ภาษา

ไทย

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

90 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

D-Care เป็นแอพพลิเคชันสำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานส่งสินค้าใช้งาน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการสำหรับงานที่จะต้องส่งสินค้าในวันนั้นๆ และบันทึกข้อมูลว่ามีการส่งสินค้ารายการนั้นๆแล้วหรือมีการเลื่อนนัดหมาย

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • แสดงผลรายการส่งสินค้าในวันต่างๆ
  • แสดงผลประวัติการทำงาน
  • แสดงผลข้อมูลการเก็บค่าขนส่ง
  • ระบบหลังบ้านสำหรับใช้ประเมินพนักงาน