Doo Nok

Doo Nok

ลูกค้า

TRUE DIGITAL & MEDIA PLATFORM COMPANY LIMITED

ภาษา

ไทย, English

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

120 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

True Plookpanya ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) พัฒนา Aplication สำหรับนักดูนกและประชนทั่วไป เป็นเครื่องมือในการดูนกแทนทีหนังสือ Bird Guide และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาข้อมูลนก อีกทั้งยังสามารถบันทึกการพบนกเพื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและสามาถส่งรายงานการพบนกให้กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST)

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของนกแต่ละชนิด
  • ถ่ายภาพนกชนิดต่างๆ ที่พบเห็น และสามารถอัพโหลดข้อมูลได้
  • ค้นหาข้อมูลของนกแต่ละชนิด
  • จัดการแก้ไขรายละเอียด Profile
  • ระบบหลังบ้านจำแนกการใช้งานอย่างครอบคลุม
  • ฯลฯ