SEC

SEC

ลูกค้า

THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

ภาษา

ไทย, English

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

120 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

โปรแกรมช่วยวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ เช่น เก็บเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร หรือเพื่อเกษียณอายุ

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • สินค้าออกใหม่: ค้นหาสินค้าที่อยู่ระหว่างเสนอขาย โดยเลือกตามกลุ่มที่สนใจ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น กองทุน สินทรัพย์ประเภทอื่น (เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน)
  • กองทุนเด่น: ค้นหากองทุนรวมที่มีผลตอบแทน 1 ปีสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเลือกได้ตามประเภทที่สนใจ
  • สินค้าในตลาด: ค้นหาสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นทางเลือกในการลงทุนและสามารถเลือกลงทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอเฉพาะ IPO
  • สื่อความรู้: รวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ คลิปให้ความรู้ด้านการเงินในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ แยกตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน พร้อมฟังก์ชั่นโทรออกเพื่อติดต่อผู้ให้บริการทางการเงิน
  • จัดการแก้ไขรายละเอียด Profile
  • ระบบหลังบ้านจำแนกการใช้งานอย่างครอบคลุม
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะต่างกันตามระดับของ Privilege
  • ฯลฯ