True Procurement

True Procurement

ลูกค้า

True

ภาษา

ไทย, English

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

45 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

เว็บไซต์สำหรับแสดงผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กฎระเบียบนการจัดซื้อจัดจ้าง, ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง, กระบวนการต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • ค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ค้นหาประกาศการรับเลือกจากการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ระบบลงทะเบียนคู่ค้า สำหรับการเลือกจัดซ์้อจัดจ้าง
  • การแสดงผลข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่าง