ก้าวท้าใจ

ก้าวท้าใจ

ลูกค้า

SCG Cement-Building Materials Co., Ltd.

ภาษา

ไทย, English

หมวดหมู่

ระยะเวลาพัฒนา

60 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทีมผู้พัฒนา

Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.

Tags

ภาพหน้าจอ

รายละเอียด

โครงการก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี
จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนในทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายต่าง ๆ

ความสามารถของระบบที่เราพัฒนา

  • วัดระยะทางการวิ่ง
  • สมัครเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
  • วัดระดับการเผาผลานของแคลอรี่
  • เก็บสถิติต่างๆ
  • จัดการแก้ไขรายละเอียด Profile
  • ระบบหลังบ้านจำแนกการใช้งานอย่างครอบคลุม
  • ฯลฯ